Acaba glitche www olmadan nasıl domain ekleyebilirim

Merhaba acaba domainimi www. olmadan nasıl glitche kaydederim CNAME kayıtlarında www veya başka bir şey istiyor Şimdiden teşekkürler

6 posts were merged into an existing topic: Custom domains not working / showing “an unknown error has occurred” message