Better_sqlite3 Hatası alıyorum 2 gündür çözülmüyor

#1

Bu hatayı aldığımdan beridir her türlü yolu denedim fakat çözüm bulamadım.

0 Likes

Error: Cannot find module '../build/better_sqlite3.node'
#4

“has been fixed”

Problem was that his package.json was emptied accidentally and he had not noticed.

1 Like

#5

I did “enable-pnpm” but the error continues Screenshot_1

0 Likes