Botum aktif değil neden

botum aktif değil neden

@feenx1 Günlüklerde herhangi bir hata var mı?


Are there any errors in the logs?

package.json’da bir başlatma komutu ayarladınız mı?


Have you set up a launch command in package.json?