Botumda cpu 100% oluyor ve botum cok yavas çözumu nedi̇r

Hi @Sweyy

Does the CPU usage shown in the App Status tray drop after the bot is open in the editor for a few minutes? Or does it stay at 99%?

Merhaba @Sweyy

Bot düzenleyicide birkaç dakika açıldıktan sonra Uygulama Durumu tepsisinde gösterilen CPU kullanımı düşüyor mu? Yoksa %99’da mı kalıyor?

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.