Bu hatayı alıyorum yardımcı olabilirmisiniz

Error: Cannot find module ‘/app/node.js’

3:07 PM

at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:610:15)

3:07 PM

at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:526:27)

3:07 PM

at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:826:10)

3:07 PM

at internal/main/run_main_module.js:17:11

Hi @ahmet_arif_basegmez, and welcome! :hugs: Can you please give us your code?

Glitch, node.js adlı bir dosyayı çalıştırmaya çalışıyor, ancak hatanın da belirttiği gibi, dosya mevcut değil. Yani iki çözüm var:

  1. node.js adlı bir dosya oluşturun
  2. package.json dosyasındaki dosyanın adını aşağıda açıklandığı gibi değiştirin:

en:

Glitch is trying to run a file called “node.js”, however, as the error indicates, it does not exist. So there are two solutions:

  1. Make a file called “node.js”
  2. Change the name of the file in the “package.json” file as described below:
1 Like