Bu ne işe yarıyor?

api.glitch.com sitesi ne işe yarıyor?

Merhaba,

Bunu yazmak için google çeviri kullanıyorum.

Henüz belgelendirilmiş bir kamu api’imiz yok, ancak gelecekte üzerinde çalışmayı planladığımız bir şey!


Hi @Sagaris,

I am using google translate to write this.

We don’t have a documented public api yet, but it is something we plan to work on in the future!

1 Like

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.