Client i tanımlıyamadım yardım edermisiniz

Please consider providing your Glitch project’s name in your post. Many problems are very difficult to troubleshoot without being able to see the code involved. Users who haven’t been invited to your project won’t be able to edit your code or see the secrets in your .env file just from your project name.

Alternatively provide some code that gives community members some context around your problem. Use the code formatting tool to make your code easier to read.

Merhaba @Pamuk_Erdem, hoş geldiniz!

Tanımlanmadan veya kurulmadan önce client yi kullanmaya çalışıyormuşsunuz gibi geliyor.

server.js dosyanızın ilgili kısmını, özellikle kurulum ve 124. satır civarındaki bölgeyi göndermeniz yardımcı olacaktır.

Biçimlendirilmiş bir kod bloğu oluşturmak için bu forumda üçlü geri tepme ``` kullanın ve kodunuzu buraya yapıştırın.


Hi @Pamuk_Erdem, welcome!

It sounds like you are trying to use client before it has been defined or set up.

It would help if you could post the relevant part of your server.js file, especially the setup and the region around line 124.

Use triple backticks ``` on this forum to create a formatted code block, and paste your code in there.