Discord.js v13 Güncelleme

discorda yeni bir güncelleme geldi etiket sistemi kalktı displayName[globalName] adında bir şey çıktı ve kullanıcıların görünen adını çektiriyoruz ama glitchde bunu kullanınca çalışmıyor vsc de kullanınca çalışıyor glitch bunun adına bir güncelleme getiricek mi

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.