Durduk Yere Hata Vermeye Başladı. ( We Stopped and Started to Error )

javascript
#1
Error: Something took too long to do.
at timeout.client.setTimeout (/rbd/pnpm-volume/5e1328cc-0df5-49dc-92cb-53c2bb34ee17/node_modules/.registry.npmjs.org/discord.js/11.4.2/node_modules/discord.js/src/client/ClientManager.js:40:57)
at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/rbd/pnpm-volume/5e1328cc-0df5-49dc-92cb-53c2bb34ee17/node_modules/.registry.npmjs.org/discord.js/11.4.2/node_modules/discord.js/src/client/Client.js:433:7)
at ontimeout (timers.js:436:11)
at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
at listOnTimeout (timers.js:263:5)
at Timer.processTimers (timers.js:223:10)

Kendi Kendine Böyle Hata Vermeye Başladı (TR)

It Started To Make Such Error On Yourself (EN)


MOD EDIT: formatting

#2

It’s about discord’s api status in sometimes discord API’s latency is really incrrasing wait some minutue and report to here

#4

Hey @EmirhanSarac, Glitch forumuna hoş geldiniz!

Bu, bazen Discord IP adreslerimizden birini yasakladığında gerçekleşir, ancak bu durumda projeniz yasaklanmış bir IP’ye sahip değildir, bu yüzden belki de bunun Discord API gecikmesi ile ilgisi vardır.