Glitch RAM full

Botumun Ram Alanı Sürekli Doluyor. rm -rf .git Komutunu Kullanıyorum. Birkaç Saat Sonra Yine Aynı Hatayı Alıyorum (Memory Full)