How to execute a program on Glitch?

sao của e nó ho hiện chữ show ạ
làm sao để chạy chương trình khi gitch… không hiện thanh show v ạ

glich toad s\fire

Hi! You only need to select “Preview”