Jak přidat do daschboardu další tabulku pro další produkty?

V E-shopu prodávám čokoládu. Ale chci také nabízet reklamní předměty, trička, čepice… Umím vytvořit galerii ale ta se hned spojí s tabulkou produktů. Nechci míchat do čokolády trička. Jak vytvořit novou tabulku pro reklamní předměty?

What plataform are you using?

Hi Tiago,
I Use windows 11
Senks Pavel Samek

ne 6. 3. 2022 v 10:25 odesílatel Tiago Rangel via Glitch Support <glitch@discoursemail.com> napsal:

Oh, sorry, I mean the framework. Like airtable

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.