Modüllerim sıfırlanıyor bugün 3 kere kurdum tekrar sıfırlanmış

Merhaba,
ben glitch projemde bir sıkıntı çekiyorum.

Projem’de sürekli modüller sıfırlanıyor 4 kere kurdum bugün yine girdim sıfırlanmıştı.

1 Like

npm i discord.js

1 Like

Efendim 3 kere yazdım modüller sıfırlanıyor 3 kere kurdum hata gitti sonra tekrar başladı.

1 Like

bendede aynı hata var çözebildin mi?

1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.