Mongoose "WiredTigerIndex::insert: key too large to index ..."

Project Name: sapphire-code?path=code.js:177:4

Error:

WiredTigerIndex::insert: key too large to index, failing  1133 { : "async (client, message, args) => {
  var bot = client
  var msg = message
   if(!args[0]) return message.channel.send('NE VAR LAN YARRRAM')
    co..." }

Göktüğ, bence ilk argüman girilmeyince verdiği cevabı biraz sert ayarlamışsın :slight_smile:

gayet stabil :ok_hand:

1 Like