Npm hatası alıyorum

/app/node_modules/.bin/node: 8: /app/node_modules/.bin/node: /app/node_modules/.bin/…/…/…/rbd/pnpm-volume/6e0cad06-676c-45e5-af78-3e6f7a01b98b/node_modules/node/bin/node: not found

hatası alıyorum