Projem çalışmıyor

Neden olduğunu bilmiyorum sadece altyapıyı buldum ve gereken yerleri düzenledim. Normalde çalışması lazımmış ama bende serving at https ile baslayan 3 tane link
böyle bir hata veriyor ne yapmalıyım?

This is normal, this just means your project is up and running.


Bu normaldir, bu sadece projenizin hazır ve çalışır durumda olduğu anlamına gelir.

1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.