Yardımeder mısınız yapamıyorum

Projenize bağlanılamadı. Yenilemeyi dene? hatası alıyorum githubdan cekemiyorum

Hi and welcome, @Bynayus! Can you please give us more information?

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.