Client.login() olmuyor

client.login(“token”) yapmama rağmen bot aktif olmuyor giriş yapmıyor.

Did you try to reset your bot’s token or check it is correct?

Botunuzun jetonunu sıfırlamaya mı çalıştınız veya doğru olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

1 Like